Vi på H.Jessen Jurgensen har tillstånd utfärdat av Länstyrelsen enligt miljöbalken för omtappning av köldmedium.

Vilket innebär att miljöprövningsdelegationen lämnar tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad verksamhet

att bedriva omtappning av köldmedia.

Vi är även ISO certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001