F-gasförordningen - 2015

 

 

              F-gasförordningen i kort förklaring.

 

Syftet med F-gasförordningen som tillämpas från och med 1 januari 2015 är att värna om miljön vilket innebär en utfasning av köldmedier med ett högt GWP (Global warming potential). Utfasningen av köldmedier med GWP över 2500 kommer träda i kraft 1 januari 2020.

 

 

GWP betyder hur stor växthuspåverkan ett kilo köldmedium ger i förhållande till CO2.

R404 har ett GWP på 3922 vilket innebär att ett kilo R404A som läcker ut i atmosfären motsvarar 3922 kilo CO2.

Formel för att räkna ut CO2-ekvivalenten är mycket enkel: ex. antal kilo gånger köldmediets GWP ger dig CO2-ekvivalenten.

Framtiden ligger i köldmedier som har lågt GWP, under ”produkter/Artiklar” kan du se varje produkts GWP.

 

Har du några frågor skicka oss gärna ett mail, uppgifter hittar du under ”kontakt”

 

 

 

HJJ AB