Renovering av cylindrar

Cylindrar som är i behov av renovering inspekteras noga, antingen har cylindern blivit gammal och måste provtryckas eller så är ventilen defekt. efter inspektionen töms cylindern på köldmedium och ventilen skruvas ur och kasseras, därefter tvättas cylindern för att eventuella rester skall försvinna, efter tvätt torkas cylindern med hetluft och genomgår ytterliggare än inspektion. Därefter monteras det på en ny ventil och cylindern vakumeras innan den är klar för återfyllning.

Renovering av cylinder vid trasigt backsslag m.m. steg för steg:

  1. Tömning av cylinder.
  2. Urskruvning av ventil.
  3. Inspektion, behöver den tvättas innan renovering och är cylindern inom 10-års, regeln?
  4. Ev. torkning av cylinder med hetluft om tvätt har behövts.
  5. Ev. inspektion efter tvätt och torkning.
  6. Åtskruvning av ny ventil med backslag och nytt tätningsmedel.
  7. Cylindern sätts på vakuum innan fyllning igen.