Underhåll av cylindrar

 

H.Jessen Jurgensen AB äger sina egna cylindrar vilket gör att vi ansvarar också för återkommande underhåll. Under tiden cylindern finns hos oss undersöker vi den noga både invändigt och utvändigt, även ventilens skick tittas över, provtryckning av cylinder görs enligt en 10 års intervall. Alla våra egna cylindrar individmärks med ett cylinder ID, fördelen med märkningen gör att cylinder kan följas från försäljning till att cylinder returneras till oss på HJJ AB. Genom att vi skannar varje cylinder vid leverans och även när cylindern kommer tillbaka har vi en historik för varje cylinder. Alla våra cylindrar är utrustade med backslag för att vi skall kunna garantera rent köldmedium.